Ako správne recyklovať kuchynský odpad?

Bioodpad, nazývaný aj kuchynský odpad, patrí do kontajnera hnedej farby, do domáceho kompostéra alebo komunitného kompostéra. NIKDY ho nesplachujeme do záchoda! Pretože to spôsobuje poškodenie kanalizačného systému a láka to hlodavcov.

Kompostovanie kuchynského odpadu je veľmi dôležité. Pretože kompostovateľný bioodpad, ktorý končí na skládke predstavuje pre ekológiu obrovský problém. Ak na kuchynský odpad tlačí iný odpad, zabraňuje to prísunu kyslíka. A to spôsobí vznik hnilobného procesu, ktorý do ovzdušia uvoľňuje škodlivé plyny, ako je napríklad metán. Čo je jeden z najagresívnejších skleníkových plynov. Preto KOMPOSTUJTE!

Čo patrí do bioodpadu?

 • šupky a zbytky zo zeleniny a ovocia, kávy
 • škrupiny z vajíčok a orechov
 • izbové rastliny
 • čajové vrecúška
 • burina, zvyšky zo zberu plodín, zhnité ovocie
 • tráva, lístie, piliny, slama, popol z dreva, zemina z kvetín
 • všetko vyhadzovať voľne, bez plastových, papierových alebo iných nádob!

Čo nepatrí do bioodpadu?

 • mäso, kosti a koža, pretože to láka hlodavcov
 • varené ovocie, plienky
 • popol z uhlia, vlasy, výkaly zvierat
 • ani nič, čo patrí do plastov, skla a papiera!

45% odpadu z domácností tvorí práve bioodpad. Kompostovaním dokážeme znížiť náš vyprodukovaný odpad až o polovicu, čím znížime aj náklady na odvoz a spracovanie odpadu. A predsa nik z nás nechce, aby sa cena vývozu smetí stále zvyšovala. Preto ak nechcete triediť odpad len kvôli prírode, tak recyklujte aspoň preto, aby ste nemuseli za smeti platiť stále viac a viac!

 

Zdroj foto: Pexels

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nákupný košík